MARVEL NIEUWS ORGANISATOREN EXPOSANTEN LEADSCANNERS EVENT APP
This website in English  Deze website in het Nederlands   

Gedragscode Marvel, the Databadge Company BV 1. De persoonsgegevens waar wij toegang tot hebben, zullen slechts in opdracht van de klant worden verwerkt, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

 2. We zullen persoonsgegevens waar we toegang tot hebben, nooit gebruiken voor enig ander doel dan datgene waarvoor we opdracht hebben.

 3. Wanneer we een opdracht krijgen van een klant, die te maken heeft met persoonsgegevens, verifiëren we altijd of de opdracht daadwerkelijk komt van iemand die bevoegd is om die opdracht te verstrekken.

 4. Als voor een opdracht persoonsgegevens irrelevant zijn, vragen we de klant om toegankelijke databases, logbestanden e.d. te anonimiseren alvorens toegang te verlenen.

 5. Bij opdrachten die in strijd met de wet zijn of lijken, in het bijzonder de privacywetgeving, treden we altijd in overleg met de directie van Marvel. Basishouding hierbij moet zijn "we helpen nooit iemand mee om de wet te overtreden".

 6. Het is uitdrukkelijk verboden om :

  1. persoonsgegevens van de klant of van Marvel zelf, privé te gebruiken.

  2. persoonsgegevens van de klant of van Marvel zelf, te verkopen, ongeacht waar de opbrengsten van deze verkoop naartoe gaan.

  3. persoonsgegevens van verschillende klanten aan elkaar te koppelen, op welke manier dan ook.

 7. In de ontwerpen van software hanteren we "privacy by design". Oftewel: de functionaliteit respecteert de privacy van de bezoeker, by default.

 8. In onze adviezen betrekken we het onderwerp "privacy van de bezoeker en gebruiker" altijd.

 9. Als we signaleren dat de bescherming van persoonsgegevens in het geding is, informeren we de Data Protection Officer van de klant altijd. Als het een datalek betreft zoals bedoeld in artikel 33 van de wet zorgen we ervoor dat de klant zijn wettelijke verplichting om het binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden, kan nakomen.

 10. We zullen buiten de werksfeer nooit uit de school klappen over klantgegevens, andere informatie van klanten en personeelsgegevens van Marvel.

 11. We beschermen onze werkplek, onze laptop, onze telefoon en andere hulpmiddelen zodanig dat ze niet kunnen worden gebruikt om de privacy van ons, onze collega's en onze klanten te schenden.


© Marvel, the Databadge Company B.V. - Disclaimer - Privacy statement - Gedragscode