MARVEL NIEUWS ORGANISATOREN EXPOSANTEN LEADSCANNERS EVENT APP
This website in English  Deze website in het Nederlands   

PRIVACYVERKLARING

Als u besluit uw gegevens naar Marvel, the Databadge Company BV te zenden, geeft u Marvel, the Databadge Company BV daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken om u te benaderen over de diensten van Marvel. Marvel zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze niet ter beschikking stellen aan derden.

COPYRIGHT

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Marvel, the Databadge Company BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. 

De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marvel, the Databadge Company BV.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Marvel, the Databadge Company BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend.

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle diensten van Marvel, the Databadge Company BV en de inhoud van deze website. 

© Marvel, the Databadge Company B.V. - Disclaimer - Privacy statement - Gedragscode